Hvad er transskribering?

At transskribere betyder i al sin enkelthed at man omdanner (eller overfører) ét tegnsystem til et andet.

I daglig tale dækker ordet som regel over den aktive handling at overføre tale til tekst som vist i eksemplet nedenfor:

Viser et eksempel på en transskription

What-is-transcription

Metoder til transskribering

Der findes to overordnede metoder til transskribering: manuel og maskinel transskribering.

Manuel transskribering

Manuel transskribering er når en person selv transskriberer lyd til tekst ved at lytte til en optagelse og derefter nedskrive hvad der bliver sagt.

Manuel transskribering kan være en langsommelig og noget udfordrende proces, da det kræver stor tålmodighed, og kommunikationens budskab kan påvirkes af den person som foretager transskriberingen.

Ved manuel transskribering må man normalt regne at skulle anvende tre til fem gange så lang tid af lydfilens længde på transskriberingen.

Der findes dog værktøjer såsom Inqscribe og GearPlayer, der kan hjælpe med at gøre den manuelle transskriptionsproces en smule nemmere.

Ved hjælp af disse programmer kan man nemt hoppe frem og markere forskellige steder i lydsporet.

Man kan også tilkøbe et pedalsystem til fødderne som gør det nemmere og hurtigere at spole 15 sekunder frem og tilbage i lydsporet, uden at fjerne fingrene fra tastaturet.

Men selv ved hjælp fra sådanne værktøjer, er manuel transskription utrolig tidskrævende, hvorfor mange holder sig til maskinbaserede transskriptioner.

Maskinel transskribering

Maskinbaseret transskribering er når man omdanner tale til tekst via et transskriberingsprogram.

Man tilfører softwaren en mængde data og oplærer systemet i at identificere mønstre som gør, at softwaren bliver bedre og bedre med tiden.

Maskinbaseret transskription tager en brøkdel af tiden sammenlignet med manuel transskription.

Normalt kan man ved hjælp af et program få en times lydfil transskriberet på mindre end 25 minutter, sammenlignet med mindst fire til fem timer hvis man transskriberer manuelt.

Focus on Listening transskriberer lyd til tekst på en maskinbaseret måde.

Transskribering generelt

Der kan være mange grunde til at man ønsker at transskribere en lydfil til tekst, men ofte handler det om at en nedskreven tekst er nemmere at referere tilbage til.

Det er lettere at arbejde med en nedskreven tekst end at manøvre frem og tilbage i en lydfil, hvor det kan være svært at finde et specifikt citat eller ord.

For studerende vil det f.eks. være nemmere at gennemgå en nedskreven tekst når man læser op til eksamen.

I modsætning til en lydfil kan den nedskrevne tekst hurtigere skannes med øjnene, og en tekst gør at man langt hurtigere kan finde specifikke ord eller sætninger.

Med en nedskreven tekst kan man bruge søgefunktionen, hvilket ikke er muligt hvis man kun har en lydfil.

Derfor er det ofte gavnligt at transskribere tale til tekst hvis man vil have systematiske og grundige notater.

Udfordringer ved transskribering

Der kan dog være flere udfordringer ved transskribering da det ikke er helt ligetil at skulle overføre eller omdanne et tegnsystem til et andet – og slet ikke når det drejer sig om mundtlig kommunikation.

Når vi mennesker kommunikerer, er der mange nonverbale træk som modtageren skal afkode for at forstå afsenderens fulde budskab.

Det kan eksempelvis være kropssprog der fortæller noget om afsenderes humør og dermed også deres generelle holdning til et emne.

Det kan også gælde måden hvorpå visse ord udtales, tonen eller afsenderens generelle stemmeleje som ikke altid kan omdannes til skrift.

Råber afsenderen i lydfilen eller tales der monotont og lavt?

Denne kropslige kommunikation er svær at omdanne til skrift da det skriftlige tegnsprog er mere begrænset end det verbale.

Desuden vil kropssprog også blive afkodet ud fra sociale og kulturelle normer.

Man skal derfor altid huske at en transskription af en lydfil vil være neutral og ikke inkludere eventuelle budskaber udtrykt gennem kropssprog.

Hvem kan have gavn af at anvende en transskriberingsapp?

En app til transskribering kan være et godt værktøj for en række mennesker indenfor mange forskellige erhverv.

Døve og hørehæmmede

For døve og hørehæmmede kan transskription være et helt essentielt redskab i dagligdagen.

Transskription kan være med til at nedbryde den barriere, der ellers hurtigt kan opstå, når en ikke-hørehæmmet kommunikerer med en hørehæmmet person.

Journalister, videnskabsmænd, læger

Ud over at hjælpe døve studerende er transskriptionstjenester en metode, der ofte forbindes med journalister, forskere og måske endda læger og læger.

For journalister kan det som regel betale sig at optage interviews og få dem transskriberet senere, så de er nemmere at navigere igennem senere.

På denne måde sikrer de sig, at de ikke går glip af vigtig information eller fejlciterer deres kilder.

Forskere vil typisk bruge transskriptionstjenester på nogenlunde samme måde som journalister.

Dette skyldes, at de fleste akademikere vil have en tendens til at bruge kvalitative mål som interviews, studiegrupper, undersøgelser og mere.

Når interviewet eller samtalen efterfølgende er transskriberet, vil det være lettere at gennemgå og analysere, samt omtales som en holdbar kilde i f.eks. opgaver eller afhandlinger.

Læger eller andet sundhedspersonale vil ofte diktere vigtig information for at reducere tidsforbruget på dokumentation.

Senere kan den dikterede lyd transskriberes og bruges i den videre behandling af patienten.

Diktering gør det muligt for lægen at bevæge sig hurtigere med undersøgelser og ikke stoppe gentagne gange i processen for at nedskrive al nødvendig information.

Create an account for free to start transcribing audio to text.

Already have an account? Log in

Don’t have an account? Sign Up