Hvad er transskription?

Her vil du kunne finde en detaljeret gennemgang af, hvad transskribering er, hvilke forskellige transskriberingsmetoder findes, samt hvem der kan få gavn af at bruge en transskriberingsservice.

Du kan nemt scrolle igennem alle punkterne via indholdsfortegnelsen nedenfor:

Hvad er transskription?

Handlingen at transskribere betyder i al sin enkelthed, at man omdanner (eller overfører) ét tegnsystem til et andet. I daglig tale dækker ordet som regel over den aktive handling at overføre tale til tekst som vist i eksemplet nedenfor:

Eksempel på hvad Tale-til-tekst i realtid er i Focus on Listening appen

Metoder til transskribering

Der findes to overordnede metoder til transskribering: manuel- og maskinel transskribering.

Manuel transskribering

Manuel transskribering er, når en person selv transskriberer lyd til tekst ved at lytte til en optagelse og derefter nedskrive, hvad der bliver sagt i form af tekst.

Manuel transskribering kan være en langtrukken og noget udfordrende proces, da det både kræver stor tålmodighed, og kommunikationens budskab kan påvirkes af den person, som foretager transskriberingen.

Ved manuel transskribering må man normalt regne at skulle anvende tre til fem gange så lang tid på transskriberingen, som selve lydfilen varer.

Maskinel transskribering

Maskinel transskribering er, når man omdanner tale til tekst via et transskriberingsprogram eller anden software som fx en app til transskribering som Focus on Listening.

Transskribering generelt

Der kan være mange grunde til, at man ønsker at transskribere tale til tekst, men ofte handler det om, at en nedskreven tekst er nemmere at gå til. Dette kan først og fremmest være, hvis teksten skal indgå i en analyse, men andre gange kan det simpelthen også bare være praktiske at have en nedskreven tekst, man altid kan referere tilbage til. Det er lettere end at manøvre frem og tilbage i en længere lydfil, hvor det kan være svært at finde et specifikt citat eller ordlyd.

For studerende vil det være nemmere at gennemgå en tekst, når man læser op til eksamen. I modsætning til en lydfil kan den nedskrevne tekst hurtigere skannes med øjnene, så man ultimativt finder specifikke sted i teksten, man søger, lettere. Ved en nedskreven tekst kan du også bruge en søgefunktion på eksempelvis computeren.

Derfor er det som studerende ofte gavnligt at transskribere tale til tekst, hvis man vil have grundige notater til eksamenslæsning.

Eksempel-på-hvordan-søgefunktionen-virker-i-Focus-on-Listening-appen

Udfordringer ved transskribering

Der kan dog være flere udfordringer ved transskribering, da det ikke er helt ligetil at skulle overføre eller omdanne et tegnsystem til et andet – og slet ikke, når det drejer sig om mundtlig kommunikation.

Når vi som mennesker kommunikerer, vil der udover selve det talte sprog også være en del markører, som modtageren skal afkode for at forstå afsenderens fulde budskab. Ved mundtlig kommunikation kan det således også gælde kropssprog, som kan indeholde vigtige fingerpeg til, hvordan budskabet skal forstås: Det kan eksempelvis være kropssprog, der fortæller noget om afsenderes humør og dermed også deres generelle holdning til emnet, men det kan også gælde udtalte markører, som ikke altid kan omdannes til skrift, som den måde specifikke ord udtales på, tonen eller afsenderens generelle stemmeleje – råber de eventuelt, eller taler de monotont og lavt?

Denne kropslige kommunikation er svær at omdanne til skrift, da det skriftlige tegnsprog er mere begrænset.

Desuden vil kropssprog også blive afkodet ud fra sociale og kulturelle normer, og man skal altid huske, at en transskription vil være neutral og ikke inkludere eventuelle budskaber givet gennem kropssprog.

Hvem kan have gavn af at bruge en transskriberingsapp?

En app til transskribering kan være et godt værktøj for en række forskellige mennesker.

Døve og hørehæmmede

Som nævnt i denne artikel kan transskription også være helt essentiel for en helt særlig gruppe studerende, som ellers kan have udfordringer, nemlig døve og hørehæmmede.

For døve studerende kan transskription være uundværligt, og det kan være med til at nedbryde den barriere, der ellers hurtigt kan opstå i forhold til at studere fag på eksempelvis universitetet, hvor mundtlige forelæsninger er fundamentale i forhold til at kunne følge med.

Journalister, forskere, læger

Foruden værende hjælpemiddel til døve studerende eller andre, som kan have svært ved at følge med, når der er mundtligt undervisning, er transskription en metode, man ofte forbinder med både journalister, forskere og til tider endda læger.

For journalister vil det som regel give mening at optage interviews for senere hen at få dem transskriberet. På den måde vil det være lettere at håndtere i arbejdet, og man kan også bedre sikre, at man har den rette ordlyd eller citere kilden korrekt. Forskere anvender typisk transskribering på samme måde som journalister, da det i den akademiske verden oftest anvendes ved interviews i forbindelse med kvalitative undersøgelser. Når interviewet eller samtalen efterfølgende er blevet transskriberet, vil det være nemmere at have overblik og dermed også at analysere, samtidig med at det gøres nemmere at angive kilder i opgaver eller afhandlinger.

Læger eller andet sundhedspersonale vil typisk diktere vigtige oplysninger, da det i øjeblikket kan mindske den tid, der bruges på dokumentation. Senere hen kan det dikterede transskriberes og anvendes i den videre behandling af patienten. Man undgår således ved diktering at skulle stoppe op i processen for at nedskrive informationer.

Studerende

For studerende vil en transskriberingsapp give en lang række fordele, der kan hjælpe dem med at opnå bedre karakterer. Du kan læse mere om alle fordelene ved at bruge vores app, samt hvordan den bruges i klasselokalet lige her.

Focus on Listening-appen er som udgangspunkt lavet til studerende, men kan dog også bruges til andre områder. En nem måde at tilpasse appen til dit område på er ved at gå ind og ændre kategorierne i appen.

Hvis man fx gerne vil bruge appen som journalist, kan man ændre kategorierne til noget, som giver mere mening for branchen: interview, presse, konference og lignende. Se med her i nedenstående animation:

Hvordan-man-kan-ændre-kategorierne-i-Focus-on-Listening-appen
Prøv Focus on Listening nu!
Download til Android