Tietoja Focus on Listeningista

Rasmus Sørensen mission quote about Focus on Listening

Focus on Listeningin tarina

Tavoitteenamme on saada ihmiset kuuntelemaan ja vastaamaan aktiivisesti keskusteluiden aikana.

Focus on Listening perustettiin vuonna 2019 Oslossa, Norjassa Rasmus Soerensenin, joka on toimitusjohtaja ja yksi perustajajäsenistä, omassa elämässä esiin nousseen henkilökohtaisen tarpeen johdosta.

Alun perin hän aloitti transkriptiopalvelun rakentamisen, koska ei pystynyt olemaan täysin läsnä työhönsä liittyvissä haastatteluissa sekä kokouksissa ja tekemään samalla muistiinpanoja.

Rasmus tajusi nopeasti kuinka paljon tehokkaampia kokoukset olisivat kaikille, jos osallistujat pystyisivät olemaan täysin läsnä.

Silloin hän tiesi, että kyseesssä oli jotain erityislaatuista, joka tuli jakaa muiden samankaltaisessa tilanteessa olevien kanssa.

The Focus on Listening Story

Our goal is to make more people actively listen and respond during conversations.

Focus on Listening was founded in 2019 in Oslo, Norway and simply emerged from a personal need that Rasmus Soerensen, CEO and Co-Founder, experienced in his own life.

He originally started building the transcription service because he was unable to be fully present during meetings and interviews at his job, while also taking notes.

Rasmus quickly realised how much more efficient meetings would be for everyone if only they were fully present.

That is when he knew he had something special that he needed to share with other people in similar situations.

Tiimi Focus on Listenining taustalla

Rasmus Sørensen

Perustaja ja toimitusjohtaja

Sergey Bushnyak

Perustaja ja teknologiajohtaja