Akademisk transkripsjons tjeneste

Mange studenter kan dra fordel av å benytte seg av transkripsjonstjenester gjennom utdanning. 

Students-recording-what-the-teacher-is-saying-via-their-mobile-phones

Hvorfor studenter bør bruke en akademisk transkripsjons tjeneste

Studielivet han vært tøft, særlig med lange forelesninger, kollokviegrupper, lekser og prosjekter. Så vil man jo gjerne ha tid til sine egne hobbyer ved siden av studiene.

Mange studenter synes det er vanskelig å balansere studieliv og privatliv, noe som ofte skaper stress i hverdagen. Det behøver imidlertid ikke å være slik!

Moderne teknologi kan faktisk bidra til å effektivisere studiehverdagen, og dette er transkripsjonstjenester et godt eksempel på.

Teknologien har sakte, men sikkert, blitt en permanent del av undervisningshverdagen. Fra å benytte seg av PCer og nettbrett til å ha undervisning og møter via Zoom har ført til at måten vi lærer på har blitt mer avansert.

Akademiske transkripsjonstjenester er nettopp et eksempel på en ny teknologi som kan bli en del av klasserommet og effektivisere måten vi lærer på.

1

– Fokuser mer under forelesning

Å ta notater er en viktig del av forelesningen og er noe vi har blitt opplært i å gjøre siden tidlig skolegang.

Vi har blitt opplært i å notere det vi har lært, slik at vi kan lese over det senere. Dette er derimot ikke et perfekt system.

Mange sliter med læringen når oppmerksomheten må deler mellom å notere og å følge med på hva læreren sier.

Med en transkripsjonstjeneste kan du ta opptak av forelesningen og få opptaket transkribert senere. På den måten kan du følge med på det som blir sagt under forelesningen og slipper å bli distrahert av å ta notater.

2

– Få oversikt over hva som har blitt kommunisert under gruppeprosjekter

Når man jobber i grupper kan det være vanskelig å huske nøyaktig hvem som bidro i diskusjonene og hva de bidro med.

Med en transkripsjonstjeneste som Focus on Listening kan du gjøre opptak av gruppemøtet. Tjenesten kan til og med skille mellom forskjellige stemmer og gi deg informasjonen transkribert på en formattert og lesbar måte slik at notatene kan deles mellom alle.

Dette kan bidra til at alle gruppemedlemmene alltid vet hva som blir kommunisert på møtene selv om de nødvendigvis ikke er til stede.

3

– Effektiviser studiehverdagen

Det kan ofte være vanskelig å ha oversikt over alle notatene sine når man skal studere til en eksamen og disse kan ofte forsvinne blant andre papirer.

Transkripsjonstjenester som Focus on Listening gjør det mulig for deg å diskutere og samle tankene dine gjennom lydopptak og få disse transkribert kjemperaskt.

Disse notatene kan deretter bli kategorisert og gitt et tidsstempel for å gjøre det enklere å holde oversikt over informasjonen. På den måten kan studeringen bli mye mindre stressende.

Hvordan det fungerer

1

Last opp

Start med å laste opp lydopptaket ditt.

I løpet av minutter vil opptaket bli transkribert til tekst via vår automatiserte stemmegjenkjenningstjeneste.

2

Rediger

Rediger og juster transkripsjonen slik du vil, ved å bruke vår enkle og vennlige tekstredigerer.

3

Eksporter

Eksporter transkripsjonene dine på en enkel måte til hvilket format du ønsker (Tekst, SRT, VTT og mange flere.)

The-Focus-on-Listening-web-app

Så langt mer enn

0
studenter har brukt tjenesten vår.
Create an account for free to start transcribing audio to text.

Already have an account? Log in

Don’t have an account? Sign Up