Hva er transkribering?

Handlingen å transkribere er, enkelt forklart, å omdanne (eller overføre) ett tegnsystem til et annet.

Handlingen innebærer ofte å overføre tale til tekst slik vist på bildet nedenfor:

What-is-transcription

Transkripsjonsmetoder

Det er to generelle metoder for transkripsjon, nemlig manuell og maskinell transkripsjon.

Manuell transkripsjon

Manuell transkripsjon er når en person transkriberer lyd til tekst ved å lytte til et opptak for deretter å skrive ned det som blir sagt i lydopptaket.

Manuell transkripsjon kan være en tidkrevende og avansert prosess ettersom den krever både tålmodighet og evnen til å kommunisere det som blir sagt på en nøyaktig måte.

Med manuell transkribering må du normalt regne med å bruke tre til fem ganger så mye tid som lydfilen varer på å transkribere opptaket.

Maskinell transkripsjon

Maskinell transkripsjon innebærer at et transkripsjons program eller annen programvare som for eksempel en app konverterer tale til tekst.

Focus on Listening er et eksempel på et skilt maskinelt transkripsjons program.

Ved maskinell transkripsjon tar programvaren for seg transkriberingen slik at du slipper å bruke tid på selve prosessen.

Generelt om transkripsjon

Det kan være mange forskjellige grunner til at du ønsker å transkribere tale til tekst.

Den vanligste grunnen er at det er lettere å jobbe med en tekst i skriftlig format enn et lydopptak.

Dette kan blant annet være aktuelt når du skal lese til eksamen, men det er også mye mer praktisk.

Det er lettere å arbeide med en tekst i skriftlig format når du skal referere til noe som blir sagt ettersom lydfiler kan være vanskelige å håndtere.

Med en tekst kan du finne spesifikke sitater eller formuleringer på null og niks! Du kan nemlig finne hva du leter etter i teksten med vår søkefunksjon.

Som følge av det ovennevnte er det ofte fordelaktig for studenter å transkribere lyd til tekst via vår transkribering app dersom man ønsker systematiske og nøyaktige notater til eksamensperioden.

Utfordringer med transkribering

Det er viktig at du er oppmerksom på utfordringene som må komme med transkribering: det er ikke alltid en enkel og feilfri prossess når du skal konvertere muntlig informasjon til tekst.

Det er mange faktorer som spiller en rolle når mennesker kommuniserer med hverandre.

Bortsett fra toneleie er det mange ting mottakeren må forstå for å tolke beskjeden på den mest nøyaktig måte.

Ikke-verbale mekanismer som kroppsspråk spiller også en rolle når man skal prøve å forstå en beskjed som blir kommunisert.

Kroppsspråk indikerer blant annet budbringerens humør og holding mot et spesifikt tema.

Andre verbale hint som blant annet uttalelse er også viktig.

Disse faktorene kommer derimot ikke med i skriftlig format.

Måten et ord blir sagt på eller tonen som blir brukt kan ikke blir overført til et skriftlig dokument.

Det samme gjelder kroppsspråk.

Hvem kan dra nytte?

Vår transkriberingsapp kan være nyttig for de aller fleste, som for eksempel:

Døve og hørselshemmede personer

Transkripsjon kan være helt essensielt for døve og hørselshemmede.

Transkripsjon kan hjelpe med å bryte ned barrieren som ellers fort kan oppstå når en ikke-hørselshemmet person kommuniserer med en som er hørselshemmet.

Journalister, forskere, leger

I tillegg til å hjelpe døve studenter, er transkripsjonstjenester en metode som ofte forbindes med journalister, forskere og kanskje til og med leger og leger.

For journalister lønner det seg som regel å ta opp intervjuer og få dem transkribert senere slik at de er lettere å navigere seg gjennom senere.

På denne måten sørger de for at de ikke går glipp av viktig informasjon eller feilsiterer kildene sine.

Forskere vil vanligvis bruke transkripsjonstjenester på omtrent samme måte som journalister.

Dette er fordi de fleste akademikere vil ha en tendens til å bruke kvalitative mål som intervjuer, studiegrupper, undersøkelser med mer.

Når intervjuet eller samtalen i etterkant er transkribert, vil det være lettere å gjennomgå og analysere, samt omtales som en brukbar kilde i f.eks. oppgaver eller avhandlinger.

Leger eller annet helsepersonell vil ofte diktere viktig informasjon for å redusere tid brukt på dokumentasjon.

Senere kan den dikterte lyden transkriberes og brukes i den videre behandlingen av pasienten.

Diktering gjør at legen kan gå raskere med undersøkelser og ikke stoppe gjentatte ganger i prosessen for å skrive ned all nødvendig informasjon.

Create an account for free to start transcribing audio to text.

Already have an account? Log in

Don’t have an account? Sign Up