Hva er transkripsjon?

På denne siden redegjøre vi for hva transkripsjon er i detalj. Vi skiller mellom ulike transkripsjonsmetoder og gir en oversikt over hvem som kan dra nytte av transkripsjonstjenester som Focus on Listening.

Du kan enkelt og greit hoppe fra tema til tema med vår innholdsfortegnelse:

Hva er transkripsjon?

Handlingen å transkribere er, enkelt forklart, å omdanne (eller overføre) ett tegnsystem til et annet. Handlingen innebærer ofte å overføre tale til tekst slik vist på bildet nedenfor:

Real-time-transcription-example-using-the-Focus-on-Listening-app2

Transkripsjonsmetoder

Det er to generelle metoder for transkripsjon, nemlig manuell og maskinell transkripsjon.

Manuell transkripsjon

Manuell transkripsjon er når en person transkriberer lyd til tekst ved å lytte til et opptak for deretter å skrive ned det som blir sagt i lydopptaket.

Manuell transkripsjon kan være en tidkrevende og avansert prosess ettersom den krever både tålmodighet og evnen til å kommunisere det som blir sagt på en korrekt måte.

Med manuell transkribering må du normalt regne med å bruke tre til fem ganger så mye tid som lydfilen varer på å transkribere opptaket.

Maskinell transkripsjon

Maskinell transkripsjon innebærer at et transkripsjons program eller annen programvare som for eksempel en app konverterer tale til tekst. Focus on Listening er et eksempel på et skilt maskinelt transkripsjons program.

Ved maskinell transkripsjon tar programvaren for seg transkriberingen slik at du slipper å bruke tid på selve prosessen.

Generelt om transkripsjon

Det kan være mange forskjellige grunner til at du ønsker å transkribere tale til tekst. Den vanligste grunnen er at det er lettere å jobbe med en tekst i skriftlig format enn et lydopptak. Dette kan blant annet være aktuelt når du skal lese til eksamen, men det er også mye mer praktisk. Det er lettere å arbeide med en tekst i skriftlig format når du skal referere til noe som blir sagt ettersom lydfiler kan være vanskelige å håndtere. Med en tekst kan du finne spesifikke sitater eller formuleringer på null og niks! Du kan nemlig finne hva du leter etter i teksten med vår søkefunksjon.

Som følge av det ovennevnte er det ofte fordelaktig for studenter å transkribere lyd til tekst via vår transkribering app dersom man ønsker systematiske og nøyaktige notater til eksamensperioden.

How-the-search-functionality-works-in-the-Focus-on-Listening-app

Utfordringer med transkribering

Det er viktig at du er oppmerksom på utfordringene som må komme med transkribering: det er ikke alltid en enkel og feilfri prossess når du skal konvertere muntlig informasjon til tekst.

Det er mange faktorer som spiller en rolle når mennesker kommuniserer med hverandre. Bortsett fra toneleie er det mange ting mottakeren må forstå for å tolke beskjeden på den mest nøyaktig måte.

Ikke-verbale mekanismer som kroppsspråk spiller også en rolle når man skal prøve å forstå en beskjed som blir kommunisert. Kroppsspråk indikerer blant annet budbringerens humør og holding mot et spesifikt tema. Andre verbale hint som blant annet uttalelse er også viktig. Disse faktorene kommer derimot ikke med i skriftlig format.

Måten et ord blir sagt på eller tonen som blir brukt kan ikke blir overført til et skriftlig dokument. Det samme gjelder kroppsspråk.

Hvem kan dra nytte av å bruke en transkriberings app?

En transkriberings app kan være nyttig for de aller fleste mennesker, blant annet:

Døve og hørselshemmede personer

Transkripsjon av lydopptak har vist seg å være svært nyttig for studenter som ellers ville kunne opplevd diverse utfordringer med tradisjonell undervisning slik som døve og hørselshemmede studenter.

For døve studenter kan slike transkripsjonstjenester være unnværlig ettersom slike tjenester bryter ned barrierer slike studenter ofte kan oppleve blant annet på universiteter.

Journalister, forskere og leger

I tillegg til å være nyttig for døve studenter er transkripsjonstjenester ofte assosiert med journalister, forskere og leger.

For journalister kan det blant annet være aktuelt å gjøre opptak av intervju for å senere transkribere de. På den måten kan de forsikres om at all informasjon blir skrevet ned og ingen sitater blir feiltolket.

Forskere bruker gjerne transkripsjonstjenester på samme måte som journalister. Dette er gjerne fordi forskere ofte bruker kvalitative forskiningsmetoder som å gjennomføre intervjuer og undersøkelser. Når intervjuet eller samtalen har blitt transkribert blir det enklere å gjennomgå og analysere informasjonen men har innhentet. 

Leger og andre helsepersonell dikterer ofte viktig informasjon for å redusere tiden de bruker på å dokumentere. Senere kan lydfilen bli transkribert og brukt til fremtidige behandlinger av pasienten. Dikteringen hjelper legene med å eksaminere pasienten raskere og ikke stoppe underveis i prosessen for å skrive ned nødvendig informasjon.

Studenter – Akademisk transkripsjon

Studenter kan oppnå mange fordeler ved å bruke en transkriberings app. En av disse fordelene er at appen kan hjelpe elevene med å oppnå bedre karakterer. Du kan lese mer om fordele med å benytte seg av Focus on Listening og hvordan du bruker appen i klasserommet her. (link)

Focus on Listening appen ble opprinnelig laget for studenter men kan også benyttes av andre yrkesgrupper. Kategoriene i appen kan justeres slik at den kan benyttes til alle mulige formål.

La oss si at du er en journalist og ønsker å benytte deg av appen. Da kan du redigere navnene på kategoriene slik at de passer dine formål. Du kan lage en mappe for intervjuer, pressekonferanser, kilder og liknende. Se nedenunder for eksempel:

How-to-change-categories-in-the-Focus-on-Listening-app
Test out Focus on Listening now!
Download for Android