Hvor lang tid tar det å transkribere et lydopptak?

Når du har bestemt deg for å få en lydfil transkribert, ønsker du selvsagt at den returneres så fort som mulig.

Det er normalt. De fleste vil ha en eksakt transkripsjon av lydfilen tilbake så snart som mulig, uten å måtte vente uker på å få den tilbake.

Men hvor realistisk er det? Og hva er normal leveringstid for å få en lydfil transkribert?

Før vi dykker ned i detaljene, er det viktig å nevne noen av faktorene som påvirker hvor lang tid en transkripsjon kan ta.

Bear-fox-and-a-rabbit-having-a-serious-conversation-that-is-being-recorded-via-a-mobile-phone

Det avhenger av kvaliteten

Hvis en lydfil har dårlig kvalitet, vil det ta lenger tid å transkribere opptaket. 

Dette er fordi det er vanskeligere å forstå det som blir sagt.

Ting som vind i bakgrunden, folk som snakker i munnen på hverandre, dårlig lyd osv. kan påvirke hvor lang tid en transkripsjon tar.

Mengden av innhold er også viktig

Innholdet i en lydfil vil også påvirke leveringstiden.

En lydfil som inneholder flere som snakker tar vanligvis lengre tid å transkribere enn en lydfil der bare en person snakker.

På samme måte kan det ta litt lengre tid å transkribere en lydfil som inneholder dialekter eller kanskje folk som synger.

Dette er ting du må huske på når du betaler for å få lydfilen din transkribert.

Hvor lang tid tar det å transkribere en times lydfil?

Hvis du har tatt opp et intervju som du vil ha transkribert er det opp til deg å velge hvilken metode du vil benytte deg av for å få det transkribert.

Hver transkripsjonsmetode har sine fordeler og ulemper.

Automatiske transkripsjonstjenester

De siste årene har programvarer for talegjenkjenning blitt mer og mer nøyaktig, og dermed har automatiske transkripsjonstjenester blitt den foretrukne transkripsjonsmetoden for mange.

Her laster man opp en lydfil til en lyd-til-tekst-tjeneste, og A.I. programmet transkriberer det for deg – akkurat som her på Focus on Listening.

Automatiske transkripsjoner tar vanligvis ca. 25 minutter for en times lydfil.

Det kan imidlertid variere avhengig av lydkvaliteten.

Man kan generelt forvente omtrent 85-95% nøyaktighet med en automatisk transkripsjonstjeneste.

Profesjonell transkripsjon

Et annet alternativ for å få transkribert lyd er å sende den til en profesjonell transkribent.

Dette kan for eksempel være frilans transkribering eller transkripsjonsbyrå.

Denne prosessen tar lengre tid, og i noen tilfeller kan det ta opptil 5-7 virkedager å få en transkripsjon tilbake.

Dette er fordi transkribenter må transkribere manuelt, og de har vanligvis mange andre oppgaver i tillegg til din.

Manuell transkripsjon

Sist men ikke minst, hvis du ikke har budsjett for å få en lydfil transkribert, kan du velge å transkribere lydfilen selv.

Manuell transkripsjon er imidlertid veldig tidkrevende og kan ofte føre til mye frustrasjon hvis man ikke har erfaring med det.

Det tar vanligvis omtrent seks timer å transkribere én times lydfil. Men hvis lyden er av dårlig kvalitet, eller hvis lyden er vanskelig å forstå, kan det ta opptil 10+ timer per times lydfil.

Den viktigste fordelen med manuell transkripsjon er at du sparer penger, men du mister fortsatt mye tid som kan brukes på andre oppgaver.

I tillegg er nøyaktigheten ikke nødvendigvis høy hvis du ikke har erfaring med transkribering av lydfiler.

Oppsummert

Generelt kan det ta alt fra 25 minutter til en uke å få en times lydfil transkribert.

Det avhenger av metoden du velger.

Hos Focus on Listening er vi stolte av vår automatiserte tjeneste som gir høy nøyaktighet og rask leveringstid.

Så hvis du har en lydfil du ønsker å transkribere, kan du prøve tjenesten vår gratis.

Create an account for free to start transcribing audio to text.

Already have an account? Log in

Don’t have an account? Sign Up