Norske universiteters popularitet på sosiale medier

Skrevet 12. juli 2021 av Rasmus Sørensen.

Hvilke av de ti norske universitetene er mest populære på sosiale medier?

Transkripsjonsplattformen Focus on Listening har gjort en undersøkelse på dette for å finne ut hvem vinneren er.

Undersøkelsen er basert på fem forskjellige sosiale medieplattformer: Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter og YouTube.

Det er flere universiteter som har en Snapchat-konto, men antall følgere på disse kontoene er ikke offentlig kjent, og derfor er ikke Snapchat inkludert i undersøkelsen.

All innsamlet data finnes i dette offentlige Google-dokument.

De største funnene ↓
om studien
funnene ↓
om studien

De største funnene:

 • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet og Universitetet i Oslo har 10 følgere per registrert student og er dermed universitetene med flest følgere per antall registrerte studenter.
 • Ser man på absolutte tall er det Universitetet i Oslo med sine over 284.000 tilhengere det mest fulgte universitetet i Norge på sosiale medier.
 • Universitetet i Oslo har mer enn fem ganger så mange følgere på sosiale medier sammenlignet med Universitetet i Agder.
 • LinkedIn er plattformen med flest følgere. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet har hele 137.000 følgere på LinkedIn.
 • Universitetet i Oslo har flest følgere på Facebook med mer enn 105.000 følgere, mens Universitetet i Agder bare har 4000 følgere på Facebook.
 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet er veldig aktivt på YouTube med over 14.000 følgere.
 • Topp tre blant de mest populære universitetene på sosiale medier per registrert student er Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Universitetet i Oslo og Universitetet i Bergen.
 • De tre minst populære universitetene på sosiale medier per registrert student er Universitetet i Agder, Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet og Nord universitet.

Om studien

 • All data ble samlet inn i perioden 9. juli til 12. juli 2021.
 • Alle sosiale mediedata ble samlet inn fra de offisielle sosiale mediekanalene som ble opprettet av universitetene selv. Vær imidlertid oppmerksom på at tallene endres litt fra dag til dag.
 • YouTube publiserer ikke nøyaktig antall følgere når kanalen har over 10 000 følgere. Dermed har vi avrundet tallene til nærmeste hundre.
 • Universitetet i Bergen har en YouTube-konto, men antall følgere er ikke oppgitt.
 • Universitetet i Bergen og Oslomet har også en Flickr- og Vimeo-konto, som imidlertid ikke er inkludert i denne studien.
 • Du kan se og laste ned all innsamlet data her.
 • Flere universiteter bruker også Snapchat, men antall følgere er ikke offentlig kjent.
Rasmus

Studien er laget av Rasmus Sørensen.

Rasmus er co-founder og administrerende direktør for transkripsjonsplattformen Focus on Listening som brukes av mange studenter.

For mange år siden studerte han ved Copenhagen Business School i København ved London Metropolitan University i London og ved Curtin University i Perth.