Transkripsjons tjeneste for hørsels hemmede

En transkripsjonstjeneste kan gjøre mange daglige oppgaver lettere for individer med hørevansker eller hørselstap.

Person-speaking-into-his-phone

Why a deaf person should use a transcription service

Døve personer eller personer med hørselstap kan møte utfordringer daglig ettersom mye av samfunnet ikke er tilpasset disse.

Det kan være utfordrende å gjennomføre enkelte daglige gjøremål når hørselen mangler. Og dette problemet forsterkes av at døvespråk ikke snakkes av så mange mennesker som det burde.

Moderne teknologi har bidratt til å gjøre noen av disse gjøremålene enklere for døve, og dette gjelder også transkripsjonstjenester.

Ofte er det ikke nok å lese på leppene, særlig hvis noen snakker for fort eller utydelig. I slike tilfeller kan det være vanskelig å skjønne hva andre sier, særlig dersom de ikke snakker døvespråk.

Transkripsjonstjenester kan hjelpe med daglige situasjoner for døve eller høreselsdemmede.

1

Få dine opptak transkribert når du vil

Talk-til-tekst teknologier som Focus on Listening er raske tjenester og gir nærmere 99% nøyaktige transkripsjoner.

Dette fører til at de som har hørselsvansker kan ta opptak av samtaler og få disse transkribert raks slik at de kan følge med i samtaler på best mulig måte.

2

Forbedre møtekommunikasjonen

Hørselshemmede har ikke alltid tilgang til tegnespråktolker.

I slike tilfeller kan det være vanskelig for hørselshemmede å få full oversikt over hva som blir kommunisert i klasserommet eller på møter.

Særlig hvis personen som snakker mest står for lagt unna slik at det blir vanskelig å lese leppene.

Transkripsjonstjenester kan være behjelpelig i slike situasjoner.

Slike tjenester, som Focus on Listening, kan transkribere opptakene som blir tatt i klasserommet eller møtet og produsere en tekstfil som kan brukes ved en senere anledning.

3

Konsumer digitale medier enklere

Selv om de aller fleste strømmetjenester har undertekster for hørselshemmede gjelder ikke dette for all digital media.

De fleste direktesendinger har ikke undertekster, noe som kan gjøre det utfordrende for hørselshemmede å følge med på sendingen.

Dette er særlig synd for de som har dårlig hørsel, men liker å se på blant annet direktesendte sportssendinger.

Transkripsjonstjenester kan gjøre det enklere for hørselshemmede å konsumere slike typer sendinger og få glede av disse på samme måte som andre.

Å transkribere sendingene kan gjør det også enklere og morsommere å gå gjennom i ettertid.

Hvordan det fungerer

1

Last opp

Start med å laste opp lyd- eller videoopptaket ditt.

I løpet av minutter vil opptaket bli transkribert til tekst via vår automatiserte stemmegjenkjenningstjeneste.

2

Rediger

Rediger og juster transkripsjonen slik du vil, ved å bruke vår enkle og vennlige tekstredigerer.

3

Eksporter

Eksporter transkripsjonene dine på en enkel måte til hvilket format du ønsker (Tekst, SRT, VTT og mange flere.)

The-Focus-on-Listening-web-app

Inntil nå har

0
hørselshemmede brukt tjenesten vår.
Create an account for free to start transcribing audio to text.

Already have an account? Log in

Don’t have an account? Sign Up