Transkripsjons tjeneste for psykologer

Psykologer jobber med de dypeste og mest intime delene av hjernen.

Derfor kan det lønne seg å simplifisere og organisere de små oppgavene de må gjøre.

Deaf-person-recording-his-speech-on-a-dictaphone

Hvorfor psykologer bør bruke en transkripsjons tjeneste

Mye jobb og dedikasjon kreves for å jobbe som psykolog.

Psykologer jobber mange timer med alt fra vitenskap samt dype emosjonelle og filosofiske aspekter.

Å være en psykolog dreier seg om mye mer enn bare å studere menneskenes adferd.

Du lurer kanskje derfor på hvorfor en psykolog kan dra nytte av en transkripsjonstjeneste.

Det er faktisk flere grunner til dette!

1

– Gjennomføre forskning

Mange psykologer dedikere hele karrieren sin til å studere menneskets følelser og hjernefunksjoner.

Uansett om du er en psykolog eller nevropsykologi kommer du til å ha perioder hvor forskning og studier er nødvendig.

Transkripsjonstjenester som Focus on Listening bidrar til å gjøre forskning lettere og mer effektiv.

Transkripsjonstjenester gjør det mulig for psykologer å samle data fra intervjuer, personlige notater, gruppetimer og liknende.

På den måten får psykologen tid til å fokusere på oppgaven som skal utføres mens personen forsker, uten å måtte ta notater samtidig.

Prosessen å samle data går mye raskere når timen kan opptas og lydopptaket transkriberes til tekstfiler etterfølgende.

2

– Personlige timer

Mange psykologer må samhandle med personer som trenger hjelp med å korrigere eller evaluere skadelig atferd og mønster.

Dette kan gjøres gjennom blant annet rusavhengighetsrådgivning, familierådgivning og psykoterapi. Slike økter er intense og krever at psykologen er ved sine fulle fem.

Å kunne fokusere all oppmerksomheten på hver individuell pasient er svært viktig for å oppnå de beste resultatene.

Ved å legge vekk notatboken og tillate at timen blir innspilt på lydopptak, får psykologer muligheten til å utvikle en dypere kontakt med klientene sine.

Dette fører igjen til at klientene føler at de kan stole med på psykologen og vært mer åpne om sine problemer. I tillegg et det enkelt å få det innspilte lydopptaket transkribert etterfølgende med Focus on Listening.

3

– Organiserte notater

En viktig del av psykologers arbeid er å ta notater.

Dette innebærer notater fra forskningsstudier, timer med pasienter, personlige notater og liknende.

Disse notatene er viktig å ha for å ha oversikt over tanker og ideer på ett og samme sted for hvert prosjekt og hver pasient.

Å ta notater under møter med pasienter er derimot krevende ettersom det sakker ned arbeidsflyten. Å ha oversikt over alle notatene er ikke minst krevende i seg selv. 

Transkripsjonstjenester gjør det lettere å ha oversikt over notater og dermed få bruk for dem etterfølgende.

Hvordan det fungerer

1

Last opp

Start med å laste opp lyd- eller videoopptaket ditt.

I løpet av minutter vil opptaket bli transkribert til tekst via vår automatiserte stemmegjenkjenningstjeneste.

2

Rediger

Rediger og juster transkripsjonen slik du vil, ved å bruke vår enkle og vennlige tekstredigerer.

3

Eksporter

Eksporter transkripsjonene dine på en enkel måte til hvilket format du ønsker (Tekst, SRT, VTT og mange flere.)

The-Focus-on-Listening-web-app

Inntil nå har

0
psykologer brukt tjenesten vår.
Create an account for free to start transcribing audio to text.

Already have an account? Log in

Don’t have an account? Sign Up