Transkripsjonstjeneste for intervjuere

Er intervjuer en stor del av hverdagen din?

Hvis ja, bør du vurdere å bruke en transkripsjonstjeneste for å utføre arbeidet ditt.

Ikke bare er intervjuprosessen raskere med en transkripsjonstjeneste, den er også mer nøyaktig og gjør intervjuet mer effektivt.

A-famous-person-being-interviewed-by-a-journalist

Hvorfor en transkripsjonstjeneste er fordelaktig

Intervjuer blir ofte gjennomført i forbindelse med ansettelsesprosesser, undersøkende journalistikk, rettsforhandlinger, sportsanalyser og lignende.

Alt i alt innebærer prosessen å stille målrettede spørsmål for å få en innsikt i tankene og meningene til personen som blir intervjuet.

Å finne en god balansegang mellom fokusering og aktiv lytting kan være vanskelig under et intervju og føre til at tankene blir dratt i forskjellige retninger.

Å gjennomføre effektive intervjuer som skaper resultater krever også mye øvelse.

For å effektivisere intervjuprosessen kan en transkripsjonstjeneste som Focus on Listening være svært behjelpelig for alle og enhver.

1

Bedre fokus

Intervjuer fungerer bare hvis den som intervjuer følger aktivt med på svarene som blir gitt samtidig som de observerer kroppsspråk.

En transkripsjonstjeneste som Focus on Listening hjelper til med denne prosessen ved å gjøre det mulig for den som intervjuer å legge vekk notatbøkene og heller fokusere på dialogen med intervjuobjektet.

Fokuset blir rettet mot det å lytte aktivt til det som blir sagt under intervjuet framfor det å ta notater samtidig som dialogen pågår.

2

Organisk atmosfære

Intervjusituasjonen burde være naturlig for at den som intervjuer skal oppnå nok informasjon fra intervjuobjektet.

Med en transkripsjonstjeneste som Focus on Listening, kan den som intervjuer gjøre opptak av hele samtalen og ha en friere tilnærming til intervjuet, som gjør det lettere å få intervjuobjektet sin tillit.

3

Raskere etterprosess

Prosessen etter intervjuet er gjennomført kan ofte være tidkrevende og komplisert, særlig dersom det er en gjentagende prosess.

Tiden etter intervjuet er gjennomført brukes ofte på å organisere notatene man har tatt, huske hvordan kroppsspråket til intervjuobjektet var da personen ga et svar og kombinere disse faktorene. 

Transkripsjonstjenester som Focus on Listening gir deg all informasjon samlet på ett og samme sted.

Du får en ferdig transkribert fil av lydopptaket ditt.

Dette gir deg en nøyaktig ord-for-ord transkripsjon av samtalen. Dette gjør hele prosessen enklere og mer nøyaktig!

Hvordan det fungerer

1

Last opp

Start med å laste opp lydopptaket ditt.

I løpet av sekunder vil opptaket bli transkribert til tekst via vår automatiserte stemmegjenkjenningstjeneste.

2

Rediger

Rediger og juster transkripsjonen slik du vil, ved å bruke vår enkle og vennlige tekstredigerer.

3

Eksporter

Eksporter transkripsjonene dine på en enkel måte til hvilket format du ønsker (Tekst, SRT, VTT og mange flere.)

The-Focus-on-Listening-web-app
Create an account for free to start transcribing audio to text.

Already have an account? Log in

Don’t have an account? Sign Up