Hur lång tid kommer din transkribering att ta?

När du laddar upp en ljudfil för transkribering vill du säkert få en så snabb leverans som möjligt.

Du vill ha en korrekt text av din ljudinspelning utan att behöva vänta flera veckor på resultatet.

Men vad är realistiskt när det gäller snabb behandlingstid för transkribering?

Om du vill få en timmes ljud transkriberat till en textfil, hur lång tid kan du då förvänta dig att behöva vänta?

Innan vi tittar närmare på den faktiska tiden som du kan förvänta dig att en transkribering tar, låt oss ta en titt på några faktorer som påverkar detta.

Nämligen själva ljudets innehåll och kvalitet.

Bear-fox-and-a-rabbit-having-a-serious-conversation-that-is-being-recorded-via-a-mobile-phone

Det beror på kvaliteten

Om en ljudfil har dålig kvalitet kommer det att ta betydligt längre tid med transkriberingen. Det beror på att det är svårare att identifiera talet och analysera vad som sägs. Olika faktorer som vind, brokigt talmönster, hackigt ljud osv. kan alla påverka hur lång tid en transkription tar.

Själva innehållet i en ljudfil påverkar också bearbetningstiden

En inspelning med flera personer som talar tar längre tid att transkribera än en ljudfil som bara har en talperson.

Likadant kan en ljudinspelning med ovanliga dialekter eller sång ta lite längre tid att transkribera.

Följande bör du känna till när du köper en transkription av din ljudfil.

Hur lång tid tar en timmes ljudtranskription?

Om du vill ha en ljudfil transkriberad, till exempel en intervju du genomfört, måste du välja en metod du vill använda för den här tjänsten.

Varje transkriptionsmetod kommer att ha olika resultat och bearbetningstid.

Automatiska transkriptionstjänster

När programvaran som identifierar tal blir mer avancerad effektiviseras samtidigt den automatiska transkriptionen ännu mer. Här laddar du upp en ljudfil till en tjänst och ett A.I. program transkriberar det åt dig – ungefär som här på Focus on Listening. Automatisk transkription tar oftast ungefär 25 minuter för en timmes ljud. Det kan dock ta upp till en hel timme beroende på ljudkvaliteten. Du kan vanligtvis förvänta dig cirka 85-95% träffsäkerhet med en automatisk transkriptionstjänst.

Professionell transkribering

Ett alternativ när du ska få ljud transkriberat till text är att skicka det till en professionell transkriber.

Detta kan då röra sig om någon som frilansar som transkriberare eller en transkriptionsbyrå.

Denna process tar lite längre tid och i vissa fall kan det ta upp till 5 – 7 arbetsdagar för att få din transkribering.

Det beror på att transkriberarna har oftast mer arbete utöver ditt.

Manuell transkription

Slutligen, om du inte vill göra av med pengar kan du helt enkelt transkribera ljudet själv. Manuell transkribering är mycket tidskrävande och kan leda till stor frustration om du inte är en erfaren transkriberare. Det tar oftast ungefär sex timmar att transkribera en timmes ljud. Men om ljudet är av dålig kvalitet eller svårt att förstå, kan det ta upp till 10+ timmar per en timmes ljud. Den största fördelen här är att du sparar pengar, men du förlorar också tid som skulle kunna gå till andra uppgifter. Dessutom kan det vara en riktig utmaning för en oerfaren transkriberare att få fram ett korrekt resultat.

Sammanfattningsvis

Vanligtvis kan det ta allt från 25 minuter upp till en vecka för att få en timmes ljud transkriberat.

Allt beror på vilken metod du väljer.

På Focus on Listening är vi stolta över vår enastående automatiserade service, som håller hög träffsäkerhet och snabb behandlingstid.

Så om du har en ljudfil som du behöver transkriberas, klicka vidare och testa vår tjänst gratis.

Create an account for free to start transcribing audio to text.

Already have an account? Log in

Don’t have an account? Sign Up