Om Focus on Listening

Rasmus-Sorensen-Statement-Focus-on-Listening

Historian bakom Focus on Listening

Vårt mål är att fler ska kunna lyssna och vara aktiva under konversationer.

Focus on Listening grundades 2019 i Oslo, Norge och togs fram ursprungligen på grund av ett personligt behov som Rasmus Soerensen, VD och medgrundare, upplevde i sitt eget liv.

Inledningsvis började han bygga transkriptionstjänsten eftersom han inte kunde vara helt närvarande vid möten och intervjuer på sitt jobb, samtidigt som han antecknade.

Rasmus insåg snabbt hur mycket mer effektiva möten skulle kunna vara för alla om de kunde få vara helt närvarande.

Det var då han förstod att han hade något speciellt som han behövde dela med andra i liknande situationer.

Teamet bakom Focus on Listening

Rasmus

Rasmus Sørensen

Medgrundare och VD

Sergey-Bushnyak-CTO-Focus-on-Listening-1

Sergey Bushnyak

Medgrundare och CTO

Create an account for free to start transcribing audio to text.

Already have an account? Log in

Don’t have an account? Sign Up