Vad är transkribering?

Att transkribera innebär, kort sagt, att man omvandlar ett system av karaktärer till ett annat.

Det omfattar vanligtvis handlingen att överföra tal till text som visas i exemplet nedan:

Gif showing what a transcription is

Olika transkriberingsmetoder

Det finns två huvudsakliga metoder för transkribering av en ljudfil till text: manuell och mekanisk transkription.

Manuell transkribering

Manuell transkribering är när en person transkriberar ljud till text genom att lyssna på en inspelning och sedan skriva ner det som sägs.

Manuell transkribering kan vara en utdragen och något utmanande process eftersom det krävs mycket tålamod.

Du kan vanligtvis räkna med att ägna totalt tre till fem gånger ljudfilens längd när den ska transkriberas manuellt.

Det finns dock verktyg som kan hjälpa till med processen för manuell transkribering, till exempel Inqscribe och GearPlayer.

Men även med hjälp av sådana verktyg är manuell transkribering fortfarande en långsam process, vilket gör att många har en tendens att föredra mekaniska transkriptioner.

Mekaniska transkriptioner

Mekaniskt inlärda transkriptioner är när du konverterar tal till text via programvara för transkriptioner.

Programvaran är utformad till att konvertera ljud till text och den förbättras ofta med tiden allt eftersom systemet lär sig att identifiera mönster för att kunna fatta bättre och mer exakta beslut.

Mekaniskt baserade transkriptioner tar en bråkdel av tiden jämfört med den manuella transkriptionsmetoden.

Oftast kan du få en timmes ljudfil transkriberad mekaniskt på mindre än 15 minuter, i jämförelse med minst fyra till fem timmar, om du skulle göra det manuellt.

Focus on Listening transkriberar ljud till text på ett mekaniskt baserat sätt.

Prova Focus on Listening nu

Transkription – Vilka fördelar det ger dig

Det kan finnas olika anledningar till varför du skulle behöva transkribera tal till text, oftast är att det lättare att arbeta med en skriven text än en ljudfil.

Detta gäller framförallt när man gör en analys men även i praktiska avseenden.

Det är lättare att söka i en skriven text när man ska hänvisa bakåt, än i en lång ljudfil som kan vara svår att hantera.

Du kommer att kunna hitta det där specifika citatet eller formuleringen på några få sekunder.

Som student är det till exempel lättare att granska en text noga inför en tenta, istället för att behöva gå igenom en hel ljudfil.

Det går mycket snabbare för ögonen att skanna igenom skriftlig text och du kan lättare söka efter en viss skriven text med sökfunktionen.

Därför är det fördelaktigt att transkribera tal till text om du vill ha systematiska och noggranna anteckningar.

Utmaningar med att transkribera

Det är viktigt att du är medveten om utmaningarna med att transkribera: det är inte alltid en snabb och enkel process när du ska konvertera muntlig kommunikation till text.

När vi människor kommunicerar finns det många olika ledtrådar förutom själva språket som mottagaren måste avkoda för att helt förstå talarens budskap.

Därför kan det också finnas icke-verbala funktioner som till exempel kroppsspråk som sker under muntlig kommunikation som kan innehålla viktiga ledtrådar till hur budskapet ska förstås.

Till exempel kan kroppsspråket indikera avsändarens humör och därmed avslöja inställningen till ämnet.

Det kan också finnas andra verbala ledtrådar som uttal av vissa ord. Inget av dessa exempel kan nödvändigtvis omvandlas till skrift.

Sättet vissa ord sägs på och tonen på rösten överlag är inte något som inte anges i ett skriftligt dokument.

Och när det gäller just kroppsspråk är skriftspråket begränsat för att kunna illustrera detta.

Det beror delvis på att kroppsspråk tolkas olika utifrån sociala och kulturella normer medan transkriptioner förefaller neutrala.

Prova Focus on Listening nu

Vem kan dra nytta av att använda en app för transkriptioner?

En transkriptionsapp kan vara ett bra verktyg för en mängd olika människor.

Döva och personer med nedsatt hörsel

Transkription har visat sig vara ett extremt användbart verktyg för en mycket speciell grupp studenter som vanligtvis möter tuffa utmaningar, nämligen döva studenter och studenter med hörselnedsättning.

När det gäller döva studenter är transkriptionstjänster ovärderliga eftersom de hjälper till att bryta ner den barriär som hörselskadade annars kan uppleva när man går in i t.ex. universitet, eftersom de flesta föreläsningar hålls vanligtvis på campus.

Journalister, forskare, läkare

Förutom att hjälpa döva studenter är transkriptionstjänster en metod som ofta förknippas med journalister, forskare och även läkare.

För journalister lönar det sig oftast att spela in intervjuer och få dem transkriberade senare så att det blir lättare att navigera igenom dessa senare.

På så sätt missar de ingen viktig information eller citerar sina källor felaktigt.

Forskare använder vanligtvis transkriptionstjänster på liknande sätt som journalister.

Det beror på att de flesta akademiker tenderar att använda kvalitativa åtgärder som intervjuer, studiegrupper, undersökningar med mera.

När intervjun eller konversationen har transkriberats blir det lättare att granska och analysera efteråt, såväl som att kunna fungera som en tydlig källhänvisning i t.ex. uppgifter eller avhandlingar.

Läkare eller annan sjukvårdspersonal spelar ofta in viktig information för att spara tid på dokumentation.

Senare kan det dikterade ljudet transkriberas och användas vid fortsatt behandling av patienten.

Diktering gör det möjligt för läkaren att bli effektivare under sina undersökningar och att inte behöva stanna upp flera gånger i processen för att skriva ner all nödvändig information.